ממטרה מדשנת

לקוח: גרדן אסנס

ממטרה משולבת מיכל דישון

ראש ממטיר מסתובב בעל 6 פיות לכיסוי צורות שונות של שטחים