מערכת מפסקים ושקעים

לקוח: ויסברוד חשמל

http://www.waisbord.co.il

מערכת שקעים, מתגים ומסגרות לקיר.  עיצוב נקי ומינימליסטי.