ברז מטבח נשלף

לקוח: מדגל

http://www.madgal.co.il

ברז מטבח נשלף המיוצר מפולימרים פלסטיים מתקדמים