מדגים טכנולוגי למערכת רדיו למטוסים

לקוח: אורביט אלחוט

http://orbit-cs.com/#

מדגים טכנולוגי למערכת רדיו / קשר למטוסים.