מתקן לנעילת אופניים

לקוח: פינות תרבות ירוקות בע”מ

http://www.pty.co.il

מתקן לנעילת אופניים במקומות ציבוריים