תגי RFID

לקוח: לוג’יתג מערכות

https://logi-tag.com

תגי RFID לניהול עגלות ציוד רפואי בבתי חולים