תג זיהוי לתינוקות

לקוח: לוג’יתג מערכות

https://logi-tag.com

תג זיהוי לתינוקות בני יומם בבתי חולים. משמש לזיהוי מיקום התינוק במרחב בית החולים.