Mcor ARKe – מדפסת 3D

לקוח: Mcor Technologies

http://mcortechnologies.com

מדפסת תלת מימד צבענית לשימוש ביתי. המדפסת מאפשרת ליצור מודלים תלת מימדיים ברמה מקצועית ובמחיר סביר בכל הצבעים.